Noticias Xàbia Todo lo que pasa en Xàbia, aquí.

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES INDIVIDUALITZADES AL TRANSPORT, PER AL CURS 2022-2023, PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN ESTUDIS D’ENSENYAMENTS REGLATS (UNIVERSITARIS, DE BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS O ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS) QUE NO PUGUEN REALITZAR-SE EN EL MUNICIPI DE XÀBIA.

12 jun 2023